Het alternatief voor de arbodienst. Verzuimbegeleiding en aandacht voor arbeidsomstandigheden met een eigen vaste bedrijfsarts in de regio. Beschikbaar voor alle bedrijven ongeacht omvang.