Beste OVU leden,

In de bijlage treft u een nieuw initiatief aan over het starten van een re-integratie en vacaturebank. Het resultaat daarvan kunt u zien op www.werkdatkan.nl.

Ons lid Ron Schnater van Bedrijfsartsenpost heeft de OVU voorgesteld om de re- integratiebank te combineren met onze wens van het opstarten van een vacaturebank. Het bestuur heeft hier positief op gereageerd. In eerdere bijeenkomsten hebben wij al gememoreerd en aangegeven dat dit onderwerp interessant en van toegevoegde waarde kan zijn voor onze leden en wij zien het mogelijke voordeel ook breder in de regio. Het is namelijk niet uitgesloten dat andere verenigingen en zelfs gemeenten zich zullen aansluiten waardoor het bereik groter wordt. Belangrijk voor ons was ook dat Werkdatkan een portaal is dat werkgevers rechtstreeks met elkaar verbindt, zonder kosten.

Wij vertrouwen erop u hiermee juist te hebben geïnformeerd en hopen dat u baat heeft bij dit initiatief. Indien u vragen heeft, dan vernemen wij dat uiteraard graag van u.

Namens het OVU bestuur

Sander Toussaint